Bílé Karpaty jsou unikátní především nedotčenou přírodou

1. květen 2011  MediaShow.cz Pešout  Česko  2726 zobrazení  455 slov

Bílé Karpaty představují mimořádnou oblast mezi tuzemskými velkoplošnými chráněnými územími. Tvoří přirozenou hranici mezi Českem a Slovenskem a řadu zajímavých památek.

Bílé Karpaty jsou unikátní především nedotčenou přírodouBílé Karpaty jsou unikátní především nedotčenou přírodou

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena se rozkládá na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. Pohoří patří díky rozsáhlým loukám k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou studijní plochou světového významu. Z cenných lokalit je přírodní rezervace Čertoryje či Jazevčí.

Reklama

Bílé Karpaty jsou nejvyšším pohořím jihozápadního okraje karpatského horského systému. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m n.m.).

Celá oblast, ale zejména její jižní část, byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Přesto, nebo právě proto se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině.

Rozsáhlá historická odlesnění v Bílých Karpatech měla velmi často charakter krajinářských úprav citlivě využívajících zdejších přírodních podmínek. Výsledkem jsou tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný ráz Bílých Karpat. Z přírodovědného hlediska jsou tyto květnaté karpatské louky pozoruhodné především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin.

Krajinný ráz střední a severní části Bílých Karpat je dotvářen poměrně řídkým osídlením pasekářského či kopaničářského typu, absencí velkých průmyslových podniků a zachovalou architekturou celých obcí jako Lopeník, Vyškovec, Žítková.

Pro západní část CHKO jsou charakteristické velmi rozsáhlé komplexy květnatých luk s rozptýlenými soliterními stromy. Střední část CHKO v širším okolí Starého Hrozenkova se nazývá Moravské Kopanice. Její současný vzhled vznikl teprve velmi pozdní valašskou kolonizací v 17.–18. století a vyznačuje se roztroušenou zástavbou, střídáním zalesněných a bezlesých ploch s mozaikou sušších míst, mokřadů, drobných lesíků, křovin a nevelkých políček.

Severovýchodní část pohoří v okolí Valašských Klobouk a Brumova patří k Valašsku. Krajina zde již připomíná Javorníky, které na Bílé Karpaty bezprostředně navazují.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil