Český les je členitá vrchovina vhodná pro cykloturistiku

12. květen 2011  MediaShow.cz Pešout  Česko  4029 zobrazení  427 slov

Český les už je podobný šumavskému pohoří. Ale díky o zhruba poloviční nadmořské výšce je krajina zajímavější na projížďky na kole.

Český les je členitá vrchovina vhodná pro cykloturistikuČeský les je členitá vrchovina vhodná pro cykloturistiku

Český les je členitá vrchovina, která se nachází podél česko-německé státní hranice - zasahuje tak do jihozápadních Čech a do východního Bavorska. Německy se nazývá Oberpfälzer Wald, tedy v překladu Hornofalcký les. Německý výraz Böhmerwald (doslovný překlad českého Český les) je německý název pro českou část Šumavy.

Reklama

Pohoří se táhne od Chebské pánve na severozápadě až po Všerubskou vrchovinu, která odděluje Český les od Šumavy na jihovýchodě. Délka pohoří je 80 km.

Krajina Českého lesa se svým rázem velmi podobá Šumavě, a to tvarem povrchu, lesnatostí či řídkým osídlením. Je však v průměru o 300–500 metrů nižší. Nadmořská výška jednotlivých vrchů se pohybuje od 600 do 1042 m. Nejvyšším vrcholem je Čerchov (1 042 m n. m.). Na vrcholu Čerchova se nachází Kurzova rozhledna, pojmenovaná po dr. Vilému Kurzovi, jednom za zakladatelů Klubu českých turistů.

Na území Českého lesa byla v roce 2005 zřízena Chráněná krajinná oblast Český les, dále je zde několik menších chráněných území. Lesní porosty zaujímající většinu plochy jsou tvořeny převážně smrkovými monokulturami, původní jedlobučiny se dochovaly pouze výjimečně. Na německé straně se nacházejí Naturpark Oberpfälzer Wald a Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald.

CHKO Český les je z 80 % pokryt lesem. Zahrnuje nejcennější území příhraničního pásu hor Českého lesa a to od Broumova v okrese Tachov až po Českou Kubici v okrese Domažlice. Do roku 1990 ležela velká část území CHKO v hraničním pásmu a proto se v něm zachovala nedotčená příroda. CHKO Český les se skladá ze dvou částí rozdělených koridorem dálnice D5.

Na řadě míst se zachovaly původní cenné bučiny, vzácná rašeliniště s porosty borovice blatky či pestré květnaté louky a pastviny. Z chráněných živočichů zde žije ohrožená vydra říční, tetřívek obecný, rys ostrovid či bobr evropský.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil