Chřiby mezi Hanou a Slováckem jsou ideální pro pěší turistiku

2. duben 2011  MediaShow.cz Pešout  Česko  2836 zobrazení  586 slov

Chřiby jsou zalesněnou vrchovinou s mnoha turistickými cestami protínající zajímavá místa jako Buchlov či Velehrad. V podhůří směrem ke Slovácku se už navíc nacházejí vinice.

Chřiby mezi Hanou a Slováckem jsou ideální pro pěší turistikuChřiby mezi Hanou a Slováckem jsou ideální pro pěší turistiku

Horské pásmo Chřiby je nejvyšší a nejčlenitější území Středomoravských Karpat, které se táhne téměř středem Moravy a odděluje severně položené roviny Hané od jižních rovin Slovácka.

Reklama

Chřiby, zalesněná členitá vrchovina, patří vedle Bílých Karpat a Pálavy k nejzajímavějším přírodním oblastem Slovácka. Mají zachovalé bukové lesy a nádherné vyhlídky se skalami, které jsou chráněné jako přírodní park.

K zajímavým lokalitám patří přírodní rezervace Smutný žleb a přírodní památka Máchova dolina nebo přírodní rezervace Holý kopec. Na severní straně je zase zajímavá přírodní rezervace Záskalí. Krásy Chřibů představují celkem čtyři naučné stezky.

Pozoruhodná místa se nacházejí také v podhůří Chřibů. Konkrétně Medlovický lom na těžbu porcelanitu nebo Stříbrnické paseky, uchovávající jedinečný krajinný ráz kopaničářského osídlení.

Chřiby a jejich podhůří jsou plné zajímavých archeologických lokalit, zřícenin, hradů a zámků i slavných poutních míst. Ty můžeme poznávat z kola, vrchovina má početnou síť cyklostezek. Vrchovina je doménou především pěší turistiky.

Hrady a zámky: Jedním ze symbolů Chřibů a celého Slovácka je Buchlov, který patří k z nejzachovalejším středověkým hradům u nás. Zajímavé jsou ale také hradní zříceniny, jako jsou hrad Cimburk u Koryčan nebo Hrad u Střílek. Nacházejí se zde i zámky, jako známé Buchlovice s nádherným parkem. Dále jsou zdezámky Střílky, Koryčany, Zdounky nebo Cetechovice. Ty však nejsou veřejnosti přístupné.

K nejzajímavějším archeologickým památkám Chřibů patří hradisko sv. Klimenta u Osvětiman, halštatské opevnění Holý kopec, lokalita Na Díle u Modré s rekonstruovaným velkomoravským kostelíkem a archeoskanzenem nebo Králův stůl, snad součást pravěkého slunečního kalendáře.

Chřiby patřily a patří také k významným duchovním centrům. Najdeme tu významné círekvní památky, jako Velehrad s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, jedno z nejvýznamnějších poutních míst u nás. Dále kapli sv. Barbory nedaleko Buchlova či poutní kostel sv. Vavřince v Koryčanech se zázračnou gotickou madonou. Velmi významnou památkou Chřibů je také unikátní barokní hřbitov ve Střílkách.

Na svazích Chřibů už je oblast zasvěcená vinařství. Vinná réva se pěstuje konkrétně v okolí vesnic z Boršic, Osvětiman, Újezdce nebo Ořechova.


Reklama

Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček / Hodnoceno: 1x