Pálava je klenotem s rozmanitou přírodou

12. duben 2011  MediaShow.cz Pešout  Česko  4007 zobrazení  631 slov

Pálava se rozkládá od Znojma až na hranice s Rakouskem. Nejznámější částí tohoto území jsou Pavlovské vrchy představující nejzápadnější výspu Karpat.

Pálava je klenotem s rozmanitou přírodouPálava je klenotem s rozmanitou přírodou

Pálava, správně Pavlovské vrchy, se může pochlubit krásnou a rozmanitou přírodou a nevšední krajinou. Láká na bělostné skály, jarní mozaiky rozkvetlých stepí, vinohrady na sluncem ozářených stráních.

Reklama

Pálava leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem existovala pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly nejen skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá soška Věstonické venuše.

Příroda Pálavy

Na jihu Břeclavska se vedle sebe nacházejí dvě odlišná území - hřeben Pálavy obydlený teplomilnou květenou a živočichy a tři velké vodní plochy - Novomlýnské nádrže, významná nová ornitologická lokalita.

Chráněná krajinná oblast Pálava byla v roce 1986 zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO jako příklad harmonické kulturní krajiny jižní Moravy.

Pálava je pro mnoho milovníků jarní přírody neodmyslitelně spojena s žlutými květy hlaváčků a fialovými kosatci, ale pozoruhodným přírodním fenoménem je výskyt slanomilné vegetace v národní přírodní rezervaci Slanisko u Nesytu a součástí CHKO je také Národní přírodní rezervace Křivé jezero, ukázka krajiny, která skončila na dně Novomlýnských nádrží.

Památky Pálavy

Oblast Pálavy jakoby magickou mocí přitahovala lidi odnepaměti. Zřejmě nejvíce ji po celém světě proslavil nález Věstonické venuše pocházející z dob lovců mamutů. Jen o několik kilometrů vzdálený vrch Mušov proslul zase díky odkryté hrobce germánského bojovníka a zbytkům římského tábora. O výsledcích rozsáhlých výzkumů se dozvíte více v archeologické expozici v Dolních Věstonicích a v Regionálním muzeu Mikulov.

Později byla Pálava součástí Velkomoravské říše, což dokládají zbytky hradiska Vysoká zahrada u Dolních Věstonic. Po vzniku českého státu tu vyrostlo několik strážních hradů a pevností.

Dnes můžeme jejich pozůstatky vidět na Děvíně (Děvičky) nebo na Stolové hoře (Sirotčí hrádek). Hrad v Mikulově potkal poněkud jiný osud. Byl přestavěn na pohodlnější zámek a dnes slouží jako muzeum. K jeho zajímavostem patří pozoruhodná expozice věnovaná vinařství. Kromě zámku se Mikulově nachází množství památek soustředěných v městské památkové rezervaci. Nad tímto malebným městem se vypíná významné poutní místo - Svatý kopeček s prastarou tradicí mariánských zářijových poutí.

V Mikulově můžete najít také významné židovské památky, především Horní synagogu, která dnes slouží jako výstavní expozice, a rozsáhlý židovský hřbitov z 15. století. Z nejzajímavějších příkladům lidové architektury oblasti Pálavy připomeňme alespoň soubor unikátních barokních vinných sklepů v Pavlově.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil