Žďárské vrchy baví cykloturisty i horolezce

8. květen 2011  MediaShow.cz Pešout  Česko  3054 zobrazení  480 slov

Žďárské vrchy na Vysočině jsou pahorkatinou charakterizovanou střídáním pastvin či lesů a rybníků. Kromě cykloturistických stezek jsou zajímavé i skalními útvary.

Žďárské vrchy baví cykloturisty i horolezceŽďárské vrchy baví cykloturisty i horolezce

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy se nachází ve čtyřúhelníku tvořeném ze čtyř měst: Žďár nad Sázavou, Hlinsko, Polička a Nové město na Moravě. Členitá krajina je charakteristická pestrým střídáním luk, pastvin, polí, lesů a rybníků.

Reklama

Oblast je charakterizována pahorkatým pohořím s mělkými, širšími údolími, s mírnými svahy a se zaoblenými vrcholy. Nápadným morfologickým znakem zdejší krajiny jsou tzv. kazatelny - vyerodované skalní útvary, vysoké v průměru asi 20 metrů. Z nich jsou nejznámější Devět skal, což je nejvyšší vrchol Žďárských vrchů - 838 m n.m. Dále Malínská skála (812 m n.m.), Čtyři palice (730 m n.m.), Tisůvka (792 m n.m.).

Žďárské vrchy jsou významným rozvodím, z nehož část vod odtéká Chrudimkou, Doubravou, Sázavou do Severního moře, část pak Svratkou, Fryšávkou, Oslavou do Černého moře.

Lesní porosty spolu s rašeliništi zachycují velké množství srážkové vody a uvolňují ji rovnoměrně. To má příznivý vliv na průtoky řek, které jsou v průběhu roku vyrovnané. Příznivý stav vody je ovlivňován řadou rybníků. Největší z nich jsou rybníky Velké Dářko (205 ha), Veselský rybník (70 ha) a Matějovský rybník (65 ha). Z menších rybníků jsou k rekreačním účelům využívany např. Medlov, Sýkovec a Milovský rybník.

Přírodní zajímavosti: Čtyři palice – je skupina tří velkých útvarů a jednoho nízkého hřebene z dvojslídné ortoruly, Havírna – je místem připomínajícím zdejší těžbu stříbra a cínu ve 13. století, Štarkov – je přírodní památka vyhlášená roku 1980. Její součástí je zřícenina stejnojmenného hra­du.

Památky: Poutní kostel sv. Archanděla Michaela – nachází se ve Vitochově. Jedná se o raně gotický kostel s románskými prvky z první poloviny 13. století. Uvnitř kostela se nachází kamenná křtitelnice, oltář a fresky dochované ze 13. století. Aueršperk – je zřícenina hradu nedaleko Bystřice pod Perštejnem. Dalečín – je také zřícenina hradu ve stejnojmenné obci. Jimramov – je zámek ve stejnojmenné vesničce na Vysočině.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil