Španělsko - oblast Levanta a Valencia (XI.) - Všeobecné informace

9. duben 2007  Redakce MS   Destinace  2969 zobrazení  407 slov

Celé Španělsko má v mnoha krajových odlišnostech jedno společné. Historické památky jsou jako všude jinde postaveny z kamene. Ovšem všechny z nich mají soukromého majitele, kterými jsou rody nebo církevní spolky. Státního není nic.

Právě proto jich po celém Španělsku mnoho zaniká a neinvestuje se do jejich obnovy, kromě velkých měst. Projíždíte tedy krajinou a všude jsou jen torza, zbytky, zříceniny tehdejších opevněných, paláců a hradů. Život ve Španělsku je velmi drsný, založen na samostatnosti, rodových tradicích, lpění na půdě a předávání majetku z otce na syna.

Reklama

Důsledně je odlišován venkovský a městský život, který se nezaměňuje. Ve Španělsku je převážně vše v soukromém vlastnictví, pozemky nejsou oploceny. To ale neznamená, že nejsou hlídány. Ba naopak. Sousedé si úrodu a nemovitosti hlídají navzájem.

Cestování po Španělsku je nejlepší autem. Silnice (autvías) jsou státní a velmi zahlcené dopravními prostředky. Na dálnicích (autopistas) se musí platit mýtné (peaje), a proto jsou poměrně často volné.

Toto ovšem neplatí v oblasti kolem Madridu. Železniční doprava má problémy se zastaralým širokým rozchodem kolejí a s kopcovitým terénem. V současné době jsou vkládány investice do modernizace hlavních tahů. Nejlepší síť je v Katalánsku a Baskicku (sever země).

V Levantě jen jedna trasa u Středozemního moře. Železniční dopravu provozují dvě společnosti: Renfe a Feve. Jízdenky jsou na delší vzdálenosti ve vlacích typu Express velmi drahé. Dále jsou třídy Interurbano a Talgo.

Veřejnou dopravu mezi obcemi a většími městy zajišťují hlavně autobusy. Nejlépe je nastupovat vždy na náměstí. Cestování na kole je po Španělsku velmi obtížné. Je třeba si uvědomit, že je to hornatá země.

Nejsou tu vyhrazené cesty, ale najdeme tu spoustu opuštěných provinciálních silnic. Ubytování připadá v úvahu jen v penzionech nebo hotelech. Přírodní kempy zde takřka vůbec nenajdete.

Rovněž spát ve volné přírodě je riskantní. Totiž vlastně ono není kde. Každý kus půdy je hlavně využíván pro zemědělství. Rovněž zde nejsou lesy, pro případné se skrytí (zvláště jih země).

Cestopis byl psán 7. února 2002


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil