Amsterdam - kosmopolitní město: Kdo to tam neviděl, jakoby nebyl...

15. duben 2007  Redakce MS   Města  6204 zobrazení  834 slov

Amsterdam - co dodat! Kosmopolitní město se vším všudy. Město nočních klubů, erotiky, drog, obchůdků, romantických uliček a grachtů, milé malé domy s fasádou cihliček, přístav... Město mladých, umělců, cyklistů, obyvatel z celé planety... Město umělců, van Gogha či Rembrandta. Chce se napsat samá nej. Je to úchvatné město, které musí každého zaujmout.

Amsterdam je největším kulturním a vědeckým střediskem nizozemského státu. Má více než 100 galerií, 40 muzeí a 60 divadel či koncertních sálů. Amsterdam je městem, kde žili a tvořili takoví světoví velikáni jako Rembrandt nebo Vincent van Gogh. Samozřejmě zde najdete celosvětově proslulé muzeum voskových figurín Madam Tussaud. Největším muzeem s bohatou sbírkou je pak Rijksmuseum.

Reklama

Pojďme konečně na prohlídku městem. Nabízím několik zajímavých lokalit.

Nejstarší část Amsterdamu vznikla podél původní hráze z roku 1275, zbudované na ochranu rozptýleného osídlení proti záplavám mezi zálivem Zuiderzee (Het IJ) a ústím řeky Amstel (znáte pivo Amstel Bier?). Západní hranici historického jádra tvořil nejdříve městský val Niuwezijdes Voorburgwal a později, až do konce 16. století. Gracht Singel. Nejstarší část města se dělí na Oude Zijde (Stará Strana) a Nieuwe Zijde (Nová Strana).

Navzdory bouřlivému rozvoji a všem změnám, které Amsterdam v následujících obdobích prodělal, si historický střed města zachoval nejen klíčový význam, ale i osobitou atmosféru.

Věnujme se nejprve Staré Straně. To je část historického středu vymezená na západ Damrakem a Rokinem a na východě grachtem Kloveniersburgwal, který tvořil východní hranici středověkého Amsterdamu. K tradičním rysům této čtvrti patří po staletí prostituce, která se koncentrovala především v části mezi přístavem, starým kostelem a Novým tržištěm. Místem proslulých uliček lásky s červeně osvětlenými okny, v nichž se nabízejí prostitutky všech barev pleti a věkových kategorií, je především bezprostřední okolí kostela Oude Kerk.

Relativně novým jevem je obchod s drogami, marihuanou-konopím, a koncentrace drogově závislých. Tyto jevy donutily městskou správu k zavedení mnoha, často rozporuplně přijímaných opatření (volná dostupnost tzv. lehkých drog a stříkaček pro jednorázové použití, distribuce kondomů apod.).

Nová Strana se nalézá západně od Oude Zijde mezi linií Damrak - Rokin a grachtem Singel. Má jiný vzhled než Stará Strana, nýbrž mnohé z grachtů, které ji původně protínaly, byly v průběhu 19. století zasypány a nahradily je ulice. Tím se částečně ztratila poetičnost, ale stala se mnohem rušnější čtvrtí, jejíž tepnou je Kalverstraat.

Hlavní náměstí Amstrdamu se jmenuje Dam. Stalo se centrem celého města. Nacházejí se zde vyšší a mohutnější budovy, než je pro Amsterdam typické. Najdete zde královský palác Koninklijk Paleis te Amsterdam nebo budovu s největším muzeem voskových figur hned po Londýně, Madame Taussaud´s Scenerama.

Další částí města je Grachtengordel, nebo-li půlkruhový systém tří grachtů. Ty se jak letokruhy rozevírají ve tvaru půlměsíce z centra města, ohraničeny na severu Hlavním nádražím, přístavem a Het IJ. Autorem tohoto jedinečného projektu, který vtiskl Amsterdamu neopakovatelný kolorit a rozhodl o budoucím vzhledu města, byl v 17. století městský architekt Hendrik Staets.

Každý návštěvník Amsterdamu by si měl najít chvilku k procházce okolo grachtů nebo na okružní plavbu lodí. Stačí třeba jenom přívoz z Hlavního nádraží na druhý břeh přes Het IJ. K nejnavštěvovanějším úsekům grachtů patří část mezi ulicemi Raadhuisstraat a Leidesestraat, kde se čile obchoduje a provozují řemesla.

Další částí města je Amstel. To je stejnojmenná řeka, která je ramenem Rýna. Kdysi rušná vodní dopravní tepna je oblíbeným místem procházek a úsek, v němž protíná základní městské grachty (Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht), patří se svými výstavními patricijskými domy k nejhezčím.

Dále je možné v Amsterdamu navštívit židovskou čtvrt Jodenbuurt. V dnešní době nabízí ke shlédnutí pouze pozůstatek kdysi prosperující, rázovité židovské čtvrtě, která se rozkládala mezi náměstími Nieuwmarkt a Waterlooplein až k ulici Weesperstraat. Další možností je návštěva přístavní části města, která se nachází kolem ramena bývalého mořského zálivu Zuiderzee - Het IJ.

Nabízím ještě vybraná výletní místa v širším okolí Amsterdamu: Aalsmeer, Naarden, Keukenhof, Haarlem, Zandvoort, Ijmuiden, Alkmaar, Marken, Zaanstad.

Průvodce byl psán 8. srpna 2003


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil