Skopje - makedonský cíl

19. září 2007  Redakce MS   Města  4492 zobrazení  483 slov

Skopje je hlavním městem Makedonie,bývalé juguslávské republiky. Tato jihovýchodní země je od roku 1991 nezávislá a Skopje zase makedonskou metropolí.

Skopje je situováno při řece Vardaru na křižovatce cest z Bělehradu k Egejskému moři a z města Dubrovník do Konstantinopole. Tato příznivá poloha z něj v historii učinila důležitý obchodní uzel a zajistila městu prosperitu a prolínání mnoha kultur. Návštěvník tak může vedle sebe obdivovat islámské mešity, či křesťanské kostely. Ve městě žije přibližně 440 600 lidí.

Reklama

Historie

První osídlení na území Skopje pocházejí již z doby před naším letopočtem. V antickém období se zde nacházel hrad Scupi (později zničen při zemětřesení). Ve středověku spadala Skopje pod Východořímskou říši (později Byzanc) a Bulharsko. V roce 1346 ji prohlásil srbský panovník Dušan hlavním městem své říše, která se rozpadla po jeho smrti. V roce 1392 obsadili Skopje Turci a vládli zde 500 let. Po balkánských válkách (1912-1913) se Skopje stává součástí Srbska. Spolu se Srbskem se roku 1918 stává součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, od roku 1929 přejmenovaného na Jugoslávii. Za druhé světové války bylo Skopje a větší část Makedonie připojeno k Bulharsku, v listopadu 1944 bylo obsazeno partyzány. V nově vzniklé SFRJ se Skopje stalo hlavní republikou Socialistické republiky Makedonie.

Město je charakteristické svojí starobylou zástavbou v podobě Tureckého starého města, jehož nejstarší části pocházejí až ze 14. století. Nejdůležitější událostí pro město se stalo zemětřesení z roku 1963, které město postihlo a téměř celé ho zničilo. Po zemětřesení zůstalo 7 z 10 lidí bez střechy nad hlavou. Jen díky mezinárodní pomoci se podařilo město zachránit a znovu vybudovat. Nová zástavba byla již projektována tak, aby vydržela i silnější otřesy. Turecké staré město přečkalo zemětřesení bez vážnějšího poškození a muselo se jen zčásti opravovat.

Památky

Ve městě se nalézají vzácné mešity, jako například mešita Mustafa Paši, staré tržiště, původní bazary, uličky s obchody řemeslníků a také malý pravoslavný kostel sv. Spasitele, který byl vystaven v 17. století. Známou dominantou města je Kamenný most přes řeku Vardar z 15. stol. Zajímavostí je také bývalé vlakové nádraží, dnes muzeum města Skopje, které bylo poškozeno zemětřesením v roce 1963 a jehož hodiny stále ukazují čas 5:17 jako ve chvíli zemětřesení. Za zmínku stojí též socha Matky Terezy.


Reklama

Hodnocení

Hodnocení: 5 hvězdiček / Hodnoceno: 1x